Monthly Archives: July 2019

Tư vấn soạn thảo hợp đồng

Tư vấn thành lập Doanh Nghiệp

Khởi đầu cho mọi kế hoạch đầu tư – kinh doanh là việc lựa chọn và thành lập một pháp nhân với mô hình tổ chức, tên gọi, lĩnh vực, phạm vi hoạt động phù hợp với định hướng và ...

Xem Tiếp »
dich vụ luật sư làm chứng

Dịch vụ Luật Sư làm chứng

Công ty Luật TNHH DGI cung cấp dịch vụ Luật sư làm chứng, chứng kiến cho các giao dịch dân sự, giao dịch kinh tế diễn ra trong đời sống hàng ngày như sau: Các giao dịch có thể nhờ ...

Xem Tiếp »

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title