Hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động thử việc

Ứng viên đạt kết quả tuyển dụng sẽ ký Hợp đồng lao động thử việc với thời gian tối đa 2 tháng, tùy từng vị trí tuyển dụng.

Người lao động trong thời gian thử việc được hưởng mức lương thử việc bằng 85% mức lương chính thức khởi điểm và không được hưởng các chế độ phúc lợi của công ty.

Người lao động trong thời gian thử việc có thể đề nghị chấm dứt HĐLĐ thử việc khi chưa hết thời gian thử việc nếu xét thấy không đáp ứng được yêu cầu công việc hoặc công việc không phù hợp.

Công ty có quyền chấm dứt HĐLĐ thử việc khi chưa hết thời gian thử việc nếu xét thấy người lao động không đáp ứng được yêu cầu công việc.

Hợp đồng lao động chính thức

CBNV đạt kết quả thử việc sẽ ký HĐLĐ chính thức có thời hạn 6 tháng.

Sau 6 tháng, công ty sẽ đánh giá CBNV để ký HĐLĐ có thời hạn 1 năm hoặc không thời hạn với công việc phù hợp hoặc chấm dứt HĐLĐ nếu xét thấy CBNV không đáp ứng yêu cầu công việc.

Sau 1 năm, công ty sẽ đánh giá CBNV để ký HĐLĐ không thời hạn với công việc phù hợp hoặc chấm dứt HĐLĐ nếu xét thấy CBNV không đáp ứng yêu cầu công việc.

Nộp hồ sơ xin việc bản gốc

Người lao động cần nộp 1 bộ hồ sơ xin việc bản gốc ( sao y chứng thực ) trước khi ký HĐLĐ thử việc bao gồm:

Chứng minh nhân dân

Sổ hộ khẩu hoặc đăng ký tạm trú, tạm vắngGiấy chứng nhận sức khỏe ( bệnh viện xác nhận chưa quá 6 tháng ) thể hiện bạn có đủ sức khỏe để làm việc

Bằng cấp, chứng chỉ

Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương

Đơn xin việc

Bảo hiểm xã hôi, bảo hiểm y tế

CBNV làm việc theo HĐLĐ chính thức được thực hiện đầy đủ chế độ về BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi theo quy đinh của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành.

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title