Giải quyết tranh chấp

 Luật sư của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các giải pháp để giải quyết tranh chấp có tính thiết thực, hiệu quả trên cơ sở các quy định của pháp luật và kết hợp với các yếu tố ngoại vi. Các vụ việc mà chúng tôi thường xuyên tư vấn bao gồm:

    – Các tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ;

    – Các tranh chấp trong lĩnh vực kinh tế, thương mại

    – Các tranh chấp trong lĩnh vực lao động

    – Các tranh chấp dân sự (tranh chấp tài sản, đất đai, thừa kế, hợp đồng, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng…)

    – Tranh chấp về hôn nhân và gia đình (ly hôn, chia tài sản, nhận nuôi con nuôi…);

    – Tranh chấp dân sự trong các vụ án hình sự;

    – Tư vấn về chiến lược giải quyết tranh chấp: Phân tích và đánh giá về điểm mạnh, điểm yếu của các bên trong tranh chấp.

    – Tư vấn, lựa chọn các cách thức, biện pháp giải quyết tranh chấp hiệu quả

    – Điều tra, thu thập, kiểm tra và đánh giá chứng cứ, tài liệu; tư vấn và hỗ trợ khách hàng soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ xuất trình trước tòa án, trọng tài.

    – Tư vấn về thủ tục và quy trình liên quan đến thi hành án; nhận đại diện trong thủ tục thi hành án dân sự.

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title