Tư vấn thành lập Doanh Nghiệp

Khởi đầu cho mọi kế hoạch đầu tư – kinh doanh là việc lựa chọn và thành lập một pháp nhân với mô hình tổ chức, tên gọi, lĩnh vực, phạm vi hoạt động phù hợp với định hướng và mục tiêu đầu tư, kinh doanh của nhà đầu tư. Hiểu rõ được tầm quan trọng của quá trình này, DGI đã xây dựng gói dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp chuyên biệt, toàn diện.

Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp của DGI bao gồm:

Tư vấn trước thành lập doanh nghiệp:

DGI tư vấn và hỗ trợ miễn phí cho khách hàng các vấn đề trước khi thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp sau:

-          Tư vấn về tư cách chủ thể tham gia thành lập doanh nghiệp của các sáng lập viên;

-          Tư vấn lựa chọn mô hình doanh nghiệp phù hợp;

-          Tư vấn và hỗ trợ khách hàng lựa chọn tên doanh nghiệp;

-          Tư vấn về ngành nghề, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp;

-          Tư vấn và hỗ trợ lựa chọn địa điểm đặt trụ sở chính của doanh nghiệp;

-          Tư vấn về vốn điều lệ, vốn đầu tư;

-          Tư vấn về cơ cấu, tỷ lệ góp vốn của các thành viên/cổ đông sáng lập;

-          Tư vấn về cơ cấu tổ chức, điều hành, quản lý;

-          Tư vấn ban đầu về các vấn đề khác mà khách hàng quan tâm như chính sách thuế, hạch toán kế toán, …

Tư vấn và đại diện thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp

Trên cơ sở thống nhất toàn bộ các nội dung, thông tin để hình thành một doanh nghiệp phù hợp với chính sách pháp luật, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, DGI sẽ thực hiện toàn bộ các thủ tục theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp cho khách hàng, cụ thể:

-          Kiểm tra và tư vấn cho khách hàng hoàn thiện các điều kiện để tiến hành thủ tục thành lập doanh nghiệp như các giấy tờ tuỳ thân (CMDN/Hộ chiếu), giấy phép hoạt động (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đăng ký đầu tư…), giấy tờ chứng minh đáp ứng điều kiện kinh doanh đối với lĩnh vực kinh doanh có điều kiện;

-          Soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp;

-          Đại diện khách hàng tiến hành nộp hồ sơ và theo dõi quá trình thụ lý hồ sơ của cán bộ Sở Kế hoạch – Đầu tư;

-          Đại diện khách hàng nhận kết quả thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Mã số doanh nghiệp đồng thời là mã số thuế);

-          Đại diện khách hàng tiến hành thủ tục khắc dấu và đăng ký mẫu dấu của doanh nghiệp;

-          Đại diện khách hàng nhận kết quả thủ tục khắc dấu và đăng ký mẫu dấu: con dấu pháp nhân và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu do cơ quan công an cấp.

  1. Hỗ trợ sau thành lập doanh nghiệp

Không chỉ dừng lại ở việc đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp, dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp của DGI còn bao gồm các hoạt động tư vấn, hỗ trợ cho doanh nghiệp sau khi thành lập và đi vào hoạt động. Cụ thể:

-          Tư vấn cho khách hàng các vấn đề sau khi hoàn thành thủ tục thành lập doanh nghiệp như đăng báo/đăng ký thông tin thành lập doanh nghiệp trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia; kê khai, nộp thuế môn bài; in và đăng ký mẫu hoá đơn GTGT của doanh nghiệp…;

-          Cung cấp toàn bộ hồ sơ pháp lý thành lập doanh nghiệp để doanh nghiệp lưu giữ và làm cơ sở cho quá trình điều hành, quản lý;

-          Hỗ trợ soạn thảo các văn bản pháp lý nhằm xác định cơ cấu quản lý của Công ty như Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên về việc bầu, bổ nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty; Quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Kế toán trưởng…;

-          Cung cấp miễn phí các văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp (trên cơ sở yêu cầu của khách hàng);

-          Tư vấn các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động như tư vấn chính sách thuế, tài chính – kế toán; quan hệ cổ đông/thành viên trong quá trình điều hành, quản lý doanh nghiệp…

 

CÔNG TY LUẬT TNHH DGI
TRỤ SỞ :
45 Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (84-24) 6270 0276 
Hotline: 0977 383 112 
Email: info@dgilawfirm.vn Website: www.dgilawfirm.vn 

 

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title