Dịch Vụ

Tư vấn soạn thảo hợp đồng

Tư vấn thành lập Doanh Nghiệp

Khởi đầu cho mọi kế hoạch đầu tư – kinh doanh là việc lựa chọn và thành lập một pháp nhân với mô hình tổ chức, tên gọi, lĩnh vực, phạm vi hoạt động phù hợp với định hướng và ...

Xem Tiếp »
dich vụ luật sư làm chứng

Dịch vụ Luật Sư làm chứng

Công ty Luật TNHH DGI cung cấp dịch vụ Luật sư làm chứng, chứng kiến cho các giao dịch dân sự, giao dịch kinh tế diễn ra trong đời sống hàng ngày như sau: Các giao dịch có thể nhờ ...

Xem Tiếp »
tư vấn hợp đồng giao dịch

Tư vấn hợp đồng , giao dịch

DGI là công ty Luật cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý chuyên sâu về Hợp đồng, giao dịch cho các Doanh nghiệp và cá nhân tại Việt Nam. DGI sẽ đưa ra các ý kiến tư vấn cho ...

Xem Tiếp »
tư vấn giao dịch bất động sản

Tư vấn giao dịch về Bất động sản

DGI là công ty Luật cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý chuyên sâu các giao dịch về bất động sản của của Doanh nghiệp và cá nhân tại Việt Nam. DGI sẽ đưa ra các ý kiến tư ...

Xem Tiếp »
Dịch vụ tư vấn mua bán dự án

Dịch vụ tư vấn mua bán dự án

DGI sẽ đưa ra các ý kiến tư vấn cho khách hàng để thực hiện toàn bộ các nội dung công việc nhằm đảm bảo nhất về pháp lý và tối đa hóa lợi ích của khách hàng trong mỗi ...

Xem Tiếp »

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title