Tư vấn Luật lao động

 Dù bạn là chủ doanh nghiệp, là nhà đầu tư; hay người lao động trong một doanh nghiệp, việc hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật lao động rất quan trọng.

DGI có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn luật lao động, chúng tôi cung cấp các dịch vu và tư vấn pháp lý tập trung vào quan hệ lao động, hợp đồng lao động, quy chế lao động, thỏa ước lao động tập thể, giấy phép lao động, các quy định về trách nhiệm tài sản và nghĩa vụ bảo mật của nhân viên, và các vấn đề tài chính (như tiền lương, bảo hiểm, trợ cấp, v.v…), đại diện đàm phán về nội dung hợp đồng lao động và tư vấn giải quyết tranh chấp lao động.

DGI tin tưởng những dịch vụ pháp lý mà DGI cung cấp dưới đây sẽ giúp ích cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, cho người lao động khi tham gia các quan hệ lao động.

Tư vấn về hợp đồng lao động:

Tư vấn pháp các quy định của pháp luật về lao động như hợp đồng lao động, tiền lương và trợ cấp, thử việc, chính sách lao động, chấm dứt và bồi thường, giải quyết tranh chấp…

Tư vấn, soạn thảo Hợp đồng lao động trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tế, nhu cầu của doanh nghiệp… và không trái các quy định của pháp luật.

Rà soát, tư vấn những nội dung bất hợp lý và/hoặc trái pháp luật trong hợp đồng lao động để kịp thời chỉnh sửa, thay thế

Tư vấn các vấn đề khác có liên quan đến lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Tư vấn, soạn thảo Quy chế lao động

Tư vấn các nội dung cần thiết cho quy chế lao động của doanh nghiệp với những quy định phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp và không trái pháp luật;

Soạn thảo quy chế lao động của doanh nghiệp;

Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ đăng ký quy chế lao động với cơ quan lao động địa phương, bao gồm cả việc đại diện khách hàng thương thảo với cơ quan lao động địa phương về nội dung của quy chế lao động.

Thỏa ước lao động tập thể

Tư vấn các quy định của pháp luật về thỏa ước lao động tập thể;

Tư vấn các nội dung cần thiết của một thỏa ước lao động tập thể với những điều chỉnh phù hợp với hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp;

Soạn thảo thỏa ước lao động tập thể;

Đại diện đàm phán về nội dung của thỏa ước lao động tập thể;

Thay mặt doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thỏa ước lao động tập thể với cơ quan lao động địa phương, bao gồm cả việc đại diện khách hàng thương thảo với cơ quan lao động địa phương về nội dung của thỏa ước lao động tập thể.

Giấy phép lao động

Tư vấn các quy định của pháp luật về điều kiện, thủ tục và hồ sơ để xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt nam; Thay mặt khách hàng, thực hiện và hoàn thành các thủ tục để xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Giải quyết tranh chấp về lao động

Tư vấn về thủ tục và điều kiện áp dụng các hình thức kỷ luật lao động; đại diện cho người lao động hoặc người sử dụng lao động đàm phán, giải quyết các vấn đề liên quan đến chấm dứt hợp đồng lao động;

Tư vấn về chính sách bồi thường, trợ cấp thôi việc và các trợ cấp khác liên quan đến chấm dứt hợp đồng lao động;

Đại diện cho người lao động hoặc người sử dụng lao động để giải quyết tranh chấp lao động tại cơ quan thẩm quyền và/hoặc tòa án các cấp tại Việt nam.

 

Thông tin liên hệ:

Công ty Luật TNHH DGI – Phòng Tư vấn Doanh nghiệp
ĐT: 04 – 62700276; Fax: 04 – 39381137
Email: info@dgilawfirm.vn
Website: www.dgilawfirm.vn

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title