Tư vấn đầu tư

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước trong việc thành lập mới, mua lại, chuyển nhượng hoặc hợp tác đầu tư vào các dự án đầu tư tại Việt nam trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: bất động sản, khoáng sản, tài chính, ngân hàng, sản xuất, thương mại, dịch vụ…Nhà đầu tư có thể sử dụng các dịch vụ sau đây của chúng tôi:

Tư vấn cơ sở pháp lý và thực tiễn liên quan đến hoạt động đầu tư.

Tư vấn chủ trương, chính sách của Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực ưu đãi đầu tư, chính sách ưu đãi đầu tư, điều kiện đầu tư, chính sách thuế và các chính sách liên quan đến cam kết của Việt nam với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Tư vấn cơ sở pháp lý và thực tiễn để lập và thực hiện các dự án đầu tư, chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng, liên doanh liên kết các dự án đầu tư thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như: Dự án Bất động sản, Dự án Du lịch, khách sạn, nghỉ dưỡng, khai thác khoáng sản, giáo dục, đào tạo, thương mại, dịch vụ…

Tư vấn và thực hiện các thủ tục hành chính

Tư vấn hoặc trực tiếp thực hiện các thủ tục hành chính theo yêu cầu và ủy quyền của khách hàng để xin cấp phép đầu tư, thành lập doanh nghiệp, thực hiện các thủ tục chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng, liên doanh, liên kết, hợp tác các dự án đầu tư trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Soạn thảo hợp đồng, đại diện đàm phán

Soạn thảo hồ sơ, hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, góp vốn, liên doanh liên kết, hợp tác các dự án đầu tư trong các lĩnh vực khác nhau dựa trên các quy định của hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành và đảm bảo tối ưu quyền lợi của khách hàng, hạn chế tối đa khả năng tranh chấp và rủi ro cho hoạt động đầu tư.

Đại diện cho khách hàng để đàm phán với các đối tác cho việc ký kết giao dịch mua bán, chuyển nhượng, góp vốn, hợp tác đầu tư nhằm lường trước và hạn chế tối đa các rủi ro pháp lý có thể xảy ra cho hoạt động đầu tư, tạo được lợi thế cho khách hàng và các ràng buộc cần thiết cho đối tác nhằm tối đa hóa lợi ích và hạn chế thấp nhất rủi ro cho khách hàng.

Tìm kiếm đối tác, cơ hội đầu tư

Bằng uy tín nghề nghiệp và mạng lưới đối tác, khách hàng, chúng tôi có khả năng thiết lập các mối quan hệ, tìm kiếm và giới thiệu các cơ hội đầu tư theo yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi đã giới thiệu và đàm phán thành công cho nhiều nhà đầu tư trong việc mua/bán các dự án về bất động sản, giáo dục và các thương vụ liên doanh liên kết, hợp tác đầu tư có giá trị lớn.

Khách hàng có thể tìm kiếm hoặc đăng tải thông tin tìm kiếm đối tác và cơ hội đầu tư trên hệ thống website của chúng tôi. Mọi thông tin chi tiết về nhà đầu tư và dự án được chúng tôi cam kết bảo mật cho đến khi các bên tiến hành gặp gỡ, đàm phán.

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title