Tư vấn luật Dân sự

Đội ngũ chuyên viên và luật sư của DGI cung cấp đa dạng các gói dịch vụ tư vấn pháp luật dân sự thuộc các nhóm lĩnh vực đất đai, thừa kế, hôn nhân gia đình…

Đối với lĩnh vực đất đai, DGI cung cấp các dịch vụ sau:

- Tư vấn pháp luật đất đai, bất động sản, nhà ở;

- Tư vấn và đại diện thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền trên đất;

- Tư vấn và đại diện thực hiện thủ tục sang tên;

- Tư vấn và soạn thảo các hợp đồng, thỏa thuận dân sự trong lĩnh vực đất đai như  chuyển nhượng, mua bán, tặng cho, thế chấp….

Đối với lĩnh vực thừa kế, DGI cung cấp các dịch vụ sau:

- Tư vấn pháp luật về thừa kế, di sản thừa kế;

- Tư vấn và thực hiện lập di chúc

- Tư vấn về di sản thừa kế, khai nhận di sản thừa kế

- Tư vấn và đại diện thực hiện các thủ tục liên quan đến phân chia di sản thừa kế…

Đối với lĩnh vực hôn nhân – gia đình, DGI cung cấp các gói dịch vụ sau:

- Tư vấn pháp luật về hôn nhân – gia đình;

- Tư vấn pháp luật về tài sản chung vợ chồng, chia tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân;

- Soạn thảo văn bản thỏa thuận về phân chia tài sản chung vợ chồng;

- Tư vấn pháp luật về ly hôn, phân chia tài sản khi ly hôn…

Bên cạnh đó, DGI còn cung cấp các dịch vụ tư vấn, soạn thảo các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng giao dịch dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

Thông tin liên hệ:

Công ty Luật TNHH DGI – Phòng Tư vấn Doanh nghiệp

ĐT: 04 – 62700276; Fax: 04 – 39381137

Email: info@dgilawfirm.vn

Web: http://dgilawfirm.vn

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title