Tư vấn hợp đồng , giao dịch

DGI là công ty Luật cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý chuyên sâu về Hợp đồng, giao dịch cho các Doanh nghiệp và cá nhân tại Việt Nam.

DGI sẽ đưa ra các ý kiến tư vấn cho Doanh nghiệp, cá nhân để thực hiện toàn bộ các nội dung công việc nhằm đảm bảo nhất về pháp lý và tối đa hóa lợi ích của Doanh nghiệp và cá nhân trong việc đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 • Tư vấn đàm phán hợp đồng giao dịch
 • Tư vấn, soạn thảo hợp đồng kinh tế
 • Tư vấn, soạn thảo hợp đồng hợp tác đầu tư, kinh doanh
 • Tư vấn, soạn thảo văn bản thoả thuận
 • Tư vấn, soạn thảo hợp đồng công chứng
 • Tư vấn, soạn thảo hợp đồng dân sự, thương mại và các loại hợp đồng, giao dịch khác
 • Tư vấn thực hiện hợp đồng, giao dịch
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp về hợp đồng, giao dịch

 

CÔNG TY LUẬT TNHH DGI
TRỤ SỞ :
45 Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (84-24) 6270 0276 
Hotline: 0977 383 112
Email: info@dgilawfirm.vn Website: www.dgilawfirm.vn 

 

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title