Hỏi về thủ tục thay đổi đăng kí kinh doanh

Hỏi: Công ty em muốn làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh (bổ sung thêm ngành nghề) anh/ chị cho e hỏi quy trình thủ tục, các giấy tờ công ty em cần chuẩn bị và trong thời gian bao lâu thì bên em sẽ nhận được kết quả ạ? Em cảm ơn.

Luật sư trả lời

Để thực hiện việc thay đổi đăng ký kinh doanh (Bổ sung ngành nghề) doanh nghiệp cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ gồm có:

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu gồm những nội dung sau:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

- Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi

- Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

- Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền (kinh doanh bất động sản, kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh dịch vụ bảo vệ, kinh doanh bán hàng đa cấp, kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, kinh doanh ngân hàng, tài chính…).

+ Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp (Kinh doanh dịch vụ tư vấn tài chính, tư vấn thuế, kế toán, tư vấn thiết kế xây dựng, tư vấn pháp lý, kinh doanh dược phẩm, đại lý thuốc …).

+ Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

2. Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên), của Đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty cổ phần) và của các thành viên hợp danh (đối với Công ty hợp danh); quyết định của Chủ sở hữu công ty (đối với Công ty TNHH) một thành viên về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

3. Văn bản chứng minh vốn pháp định của Cơ quan có thẩm quyền nếu doanh nghiệp bổ sung ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định.

4. Bản sao Chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định của pháp luật chuyên ngành nếu doanh nghiệp bổ sung ngành nghề kinh doanh yêu cầu Chứng chỉ hành nghề.

Bước 2. Doanh nghiệp nộp hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh tới Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt trụ sở chính.

- Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh.

- Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh cho doanh nghiệp.

- Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản hướng dẫn doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title