Phạm Đức Giang

Luật sư Phạm Đức Giang

Ông Phạm Đức Giang

Đào tạo:

Cử nhân Luật (Việt Nam)

Luật sư ( Việt Nam )

Thạc sỹ (Hoa Kỳ)

Vị trí, chức vụ:

Giám đốc/ Luật sư.

Năng lực/Kinh nghiệm :

Ông Giang hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc DGI Group, Giám đốc Công ty Luật DGI.

Ông Giang tham gia hoạt động tư vấn pháp luật từ năm 2003 về các lĩnh vực: Đầu tư, Doanh nghiệp, Mua bán sáp nhập, Thuế, Bất động sản, Giải quyết tranh chấp, Dân sự.

Ngoài ra, Ông Giang cũng đã tham gia sáng lập và điều hành một số Doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực như: Bất động sản, Giáo dục Đào tạo, Thương mại, Dịch vụ …Qua đó, Ông Giang tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tế về hoạt động kinh doanh cũng như thể chế, cơ chế chính sách Nhà nước, tâm lý khách hàng và xu hướng thị trường…Đó là nguồn tài nguyên quý giá cho Luật sư trong việc cung cấp các giải pháp tư vấn thiết thực, sáng tạo và hiệu quả trên cơ sở vận dụng linh hoạt các quy định của Pháp luật.

Lĩnh vực tư vấn pháp luật chuyên sâu:

     – Mua bán, sáp nhập, chuyển nhượng doanh nghiệp/dự  án

     – Tư vấn đầu tư trong nước

     – Tư vấn Luật Doanh nghiệp

     – Tư vấn/đàm phán Hợp đồng

     – Tư vấn thu hồi nợ.

     – Tư vấn giải quyết tranh chấp: Kinh tế, thương mại, dân sự

Thông tin liên hệ:

ĐT: 091 242 9999

Email: giangpham@dgi.vn

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title