Dịch vụ luật sư soạn thảo văn bản đơn từ

Soạn thảo đơn từ, văn bản là công việc yêu cầu rất nhiều kỹ năng cùng những hiểu biết chuyên sâu của các qui định pháp luật có liên quan.  Đội ngũ chuyên viên và luật sư của DGI cung cấp đa dạng dịch vụ soạn thảo các đơn từ, văn bản .

- Luật sư soạn thảo đơn từ khởi kiện, khiếu kiện: xây dựng nhà ở trái phép, lấn chiếm ngõ đi chung, quyết đinh thu hồi đất không hợp lý, đền bù không hợp lý, ngăn chặn không cho thực hiện các giao dịch nhà đất

- Luật sư soạn thảo và tư vấn đơn khiếu nại, tố cáo.

- Luật sư soạn thảo và tư vấn các loại đơn yêu cầu, đề nghị.

- Luật sư soạn thảo và tư vấn Giấy ủy quyền, Hợp đồng ủy quyền.

Luật sư soạn thảo các loại văn bản khác theo yêu cầu của khách hàng:

- Luật sư soạn thảo và tư vấn di chúc;

- Luật sư soạn thảo và tư vấn hợp đồng kinh tế, thương mại;

- Luật sư soạn thảo và tư vấn hợp đông mua bán bất động sản;

- Luật sư soạn thảo và tư vấn văn bản thỏa thuận giữa các cá nhân, tổ chức;

- Luật sư soạn thảo và tư vấn thỏa thuận phân chia tài sản chung;

- Luật sư soạn thảo và tư vấn hợp đồng vay nợ , tín dụng;

- Luật sư soạn thảo và tư vấn hợp Đồng cầm cố, thế chấp, bảo lãnh;

- Luật sư soạn thảo và tư vấn hợp đồng cho tặng tài sản;

- Luật sư soạn thảo và tư vấn văn bản Hứa Thưởng có điều kiện;

- Luật sư soạn thảo và tư vấn làm chứng các văn bản, sự thỏa thuận khác.

Ngoài ra, đội ngũ chuyên viên và luật sư của DGI cung cấp đa dạng các gói dịch vụ tư vấn pháp luật dân sự thuộc các nhóm lĩnh vực đất đai, thừa kế, hôn nhân gia đình…

CÔNG TY LUẬT TNHH DGI
TRỤ SỞ :
45 Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (84-24) 6288 6788 
Hotline: 0977 383 112
Email: info@dgilawfirm.vn

Website: www.dgilawfirm.vn 

 

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title