Luật sư tư vấn lập di chúc có hiệu lực pháp lý

Di chúc là sựu bày tỏ ý chí của một người nhằm định đoạt toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu. quyền sử dụng hoặc một phần tài sản của mình sẽ được chuyển giao cho một hoặc nhiều người sau khi người đó (người lập di chúc) chết. Khi lập di chúc cần lưu ý các qy định của pháp luật để có một bản di chúc hợp pháp và có hiệu lực pháp lý. Công ty Luật TNHH DGI có đội ngũ chuyên viên và luật sư giàu kinh nghiệm. Chúng tôi tư vấn và giúp đỡ quý khách hàng lập bản di chúc đảm bảo tính pháp lý theo nguyện vọng chính đáng của khách hàng.

Phạm vi dịch vụ lập di chúc của Công Ty Luật TNHH DGI: 

 • Tư vấn loại tài sản được ghi nhận vào d chúc và cách ghi tài sản vào di chúc cho hợp pháp 
 • Xác định người được hưởng di sản thừa kế. Nhiều trường hợp tại thời điểm lập di chúc người hưởng di sản thừa kế không có mặt tại Việt Nam, hoặc chưa đủ 18 tuổi,… Luật sư sẽ trợ giúp quý khách đảm bảo nội dung di chúc hợp pháp
 • Xác định di chúc nào có hiệu lực pháp luật nếu người để lại di sản lập nhiều di chúc, hoặc có sửa đổi, bổ sung di chúc nhiều lần sau khi lập. Với sự trợ giúp của Luật sư bạn cso thể sửa đổi, bổ sung di chúc hợp pháp. 
 • Quản lý di chúc từ thời điểm lập đến thời điểm mở thừa kế 

Tùy từng trường hợp lập di chúc, đội ngũ chuyên viên và luật sư của chúng tôi sẽ có hướng dẫn cụ thể về thủ tục cũng như giấy tờ pháp lý phù hợp. Đảm bảo tính hợp pháp của di chúc.

 

CÔNG TY LUẬT TNHH DGI
TRỤ SỞ :
45 Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (84-24) 6270 0276 
Hotline: 0977 383 112
Email: info@dgilawfirm.vn Website: www.dgilawfirm.vn  

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title