Đại diện đàm phán – giải quyết tranh chấp

Luật sư và các chuyên gia tư vấn của chúng tôi với nhiều kinh nghiệm và hiểu biết pháp lý đại diện đàm phán, giải quyết tranh chấp. Chúng tôi có thể giúp bạn:

Tổ chức thương lượng, hòa giải giữa các bên tranh chấp.

Đại diện cho khách hàng để thương lượng, hòa giải hoặc đưa ra các yêu cầu với bên tranh chấp

Cử Luật sư đại diện theo ủy quyền gặp gỡ, trao đổi với các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan trọng tài để bảo vệ tốt nhất cho quyền và nghĩa vụ hợp pháp của khách hàng.

Bảo vệ quyền lợi của khách hàng trước tòa án, trọng tài và các cơ quan hành chính nhà nước.

 

CÔNG TY LUẬT TNHH DGI

Trụ sở: Biệt thự 48 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: (84-4) 6270 0276 / Fax: (84-4) 39381137 

Email: info@dgilawfirm.vn; Web: www.dgilawfirm.vn     

Hotline: 0968560532

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title