Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh

 

Công ty Luật TNHH DGI chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân từ việc thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi đăng ký hoạt động, thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản doanh nghiệp cho đến tất cả các hoạt động thường ngày của doanh nghiệp. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động chúng tôi cung cấp bao gồm: 

Đăg ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh

Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp

Đăng ký tăng/giảm vốn điều lệ

Đăng ký thay đổi thành viên, cổ đông sáng lập

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật

Đăng ký thay đổi trụ sở doanh nghiệp

 

CÔNG TY LUẬT TNHH DGI
TRỤ SỞ :
45 Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (84-24) 6270 0276 
Hotline: 0977 383 112
Email: info@dgilawfirm.vn Website: www.dgilawfirm.vn 

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title