Dịch vụ tư vấn giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp được hiểu là việc chấm dứt hoàn toàn sự tồn tại của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Chủ doanh nghiệp thường lựa chọn con đường giải thể khi doanh nghiệp đứng trước nhiều vấn đề khó khăn lớn, doanh nghiệp không thể tiếp tục duy trì hoạt động dù chỉ là hoạt động tối thiểu. Tuy nhiên, không như trường hợp phá sản, doanh nghiệp giải thể thường không chịu áp lực nhiều về vấn đề nợ đọng.

Công ty luật DGI từ khi được thành lập đã xác định dịch vụ tư vấn doanh nghiệp là một trong những dịch vụ pháp lý trọng tâm của đơn vị. DGI cung cấp dịch vụ tư vấn doanh nghiệp mang tính xuyên suốt và trọn gói, từ dịch vụ tư vấn thành lập công ty, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh cho đến các dịch vụ tư vấn liên quan đến thủ tục giải thể doanh nghiệp, giải thể công ty.

Đối với dịch vụ giải thể doanh nghiệp, DGI chúng tôi sẽ tư vấn và hỗ trợ khách hàng toàn bộ hoạt động liên quan, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý.

Nội dung dịch vụ tư vân giải thể doanh nghiệp của DGI gồm:

1. Tư vấn quy định của pháp luật về giải thể doanh nghiệp

- Tư vấn cho khách hàng các quy định của Luật doanh nghiệp về các trường hợp thực hiện giải thể công ty;

- Tư vấn cho khách hàng lựa chọn phương án giải thể phù hợp;

- Tư vấn về trình tự, thủ tục thực hiện giải thể doanh nghiệp.

2. Tư vấn và hỗ trợ khách hàng thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp

- Hướng dẫn khách hàng thực hiện các thủ tục liên quan đến thuế để đóng mã số thuế;

- Hướng dẫn khách hàng thực hiện các thủ tục liên quan đến người lao động;

- Tư vấn cho khách hàng phương thức giải quyết các vấn đề tồn đọng như nợ thuế, nợ ngân hàng, nợ đối tác; thanh lý tài sản, phân chia tài sản sau khi doanh nghiệp giải thể;

- Hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng thực hiện thủ tục đăng báo giải thể;

- Soạn thảo hồ sơ thực hiện thủ tục giải thể theo quy định của pháp luật hiện hành;

- Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục trả dấu tại cơ quan công an

- Đại diện khách hàng tiến hành thủ tục thông báo giải thể lên cơ quan đăng ký kinh doanh;

- Đại diện khách hàng nhận các kết quả thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

3. Tư vấn và hỗ trợ khách hàng thực hiện các công việc sau khi giải thể

 

Thông tin liên hệ:

Công ty Luật TNHH DGI – Phòng Tư vấn Doanh nghiệp
ĐT: 04 – 62700276; Fax: 04 – 39381137
Email: info@dgilawfirm.vn
Website: www.dgilawfirm.vn

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title