Dịch vụ tư vấn phá sản

Doanh nghiệp phá sản khi doanh nghiệp không có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn và khi chủ nợ có yêu cầu thì doanh nghiệp đó được coi là lâm vào tình trạng phá sản.

Công ty luật DGI không chỉ tư vấn chuyên sâu cho quý khách hàng trong các vấn đề thành lập công ty, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn xây dựng quy chế, tư vấn chuyển đổi, sáp nhập, chia tách các loại hình công ty, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ tư vấn phá sản cho doanh nghiệp, với mục đích giúp doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới.

Dịch vụ tư vấn phá sản gồm:

- Tư vấn xác định tình trạng của doanh nghiệp;

- Tư vấn về trình tự, thủ tục phá sản theo quy định của Luật phá sản;

- Tư vấn và hỗ trợ khách hàng lập phương án phục hồi hoạt động;

- Tư vấn và hỗ trợ khách hàng thực hiện phương án phục hồi;

- Tư vấn cho khách hàng thực hiện các thủ tục phá sản tại cơ quan có thẩm quyền (toà án);

- Hỗ trợ khách hàng thực hiện các phán quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về vấn đề phá sản doanh nghiệp.

 

Thông tin liên hệ:

Công ty Luật TNHH DGI – Phòng Tư vấn Doanh nghiệp

ĐT: 04 – 62700276; Fax: 04 – 39381137

Email: info@dgilawfirm.vn

Website: www.dgilawfirm.vn

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title