Dịch vụ tư vấn sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh luôn phát sinh. Vì trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp không ngừng mở rộng, phát triển các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm gia tăng hiệu quả, đem lại lợi ích kinh tế cho chủ doanh nghiệp, đồng thời đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Nhằm hỗ trợ khách hàng tối đa hoá phạm vi hoạt động của mình, đáp ứng nhu cầu hoạt động tại thời điểm nhất định đồng thời dự báo khả năng mở rộng sau này, Luật sư tư vấn giàu kinh nghiệm của DGI sẽ tư vấn và hỗ trợ khách hàng thực hiện hoạt động sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Dịch vụ tư vấn sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của DGI bao gồm:

- Tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh phù hợp với nhu cầu của Khách hàng đồng thời dự báo khả năng mở rộng, cơ hội phát triển trong tương lai;

- Tra cứu mã ngành và áp mã ngành kinh tế Việt Nam đối với ngành nghề Khách hàng mong muốn;

- Mã hoá các ngành nghề đã đăng ký nhưng chưa khớp với mã ngành kinh tế (nếu có);

- Soạn thảo hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;

- Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục hành chính đề nghị sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;

- Đại diện khách hàng nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã ghi nhận việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;

- Tư vấn và hỗ trợ khách hàng tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với nội dung ngành nghề đã sửa đổi, bổ sung.

 

Thông tin liên hệ:

Công ty Luật TNHH DGI – Phòng Tư vấn Doanh nghiệp
ĐT: 04 – 62700276; Fax: 04 – 39381137
Email: info@dgilawfirm.vn
Web: http://dgilawfirm.vn

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title