Dịch vụ tư vấn tạm ngừng hoạt động

Tạm ngừng hoạt động là trạng thái doanh nghiệp ngưng toàn bộ các hoạt động, các giao dịch nhưng không xoá tên trên hệ thống doanh nghiệp quốc gia.

Lựa chọn tạm ngừng hoạt động thường là khi doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính nhưng không muốn lựa chọn hình thức chấm dứt hoàn toàn sự tồn tại của doanh nghiệp hoặc bản thân chủ doanh nghiệp có những kế hoạch, dự định riêng làm cho quá trình điều hành, quản lý doanh nghiệp bị gián đoạn trong một khoảng thời gian.

Chính bởi tạm ngừng doanh nghiệp chỉ là tình trạng ngưng hoạt động một thời gian nên trong nhiều trường hợp chủ doanh nghiệp chủ quan, không tiến hành thủ tục đề nghị tạm ngừng hoạt động. Điều này dẫn việc doanh nghiệp nhiều gặp “rắc rối” về vấn đề thuế.

DGI với vai trò là công ty luật tư vấn doanh nghiệp chuyên nghiệp sẽ tư vấn và đại diện khách hàng thực hiện đầy đủ các công việc liên quan đến quyết định tạm ngừng doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn tạm ngừng hoạt động do DGI cung cấp gồm:

1. Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến việc tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp

- Chuyên viên tư vấn pháp lý của DGI sẽ tư vấn cho khách hàng cac quy định của pháp luật về việc tạm ngừng doanh nghiệp;

- Lưu ý khách hàng các vấn đề cần thực hiện trước khi tiến hành thủ tục thông báo tạm ngừng hoạt động;

- Tư vấn giải trình lý do tạm ngừng hoạt động;

- Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến vấn đề tạm ngừng hoạt động.

2. Đại diện thực hiện thủ tục thông báo tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp

- Soạn thảo hồ sơ gửi cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế về việc thông báo tạm ngừng doanh nghiệp;

- Đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục hành chính để thông báo tạm ngừng hoạt động tại cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế;

- Theo dõi quá trình thụ lý hồ sơ và đại diện khách hàng nhận kết quả thủ tục hành chính.

3. Tư vấn các vấn đề liên quan đến quá trình tạm ngừng và khôi phục tình trạng hoạt động sau khi chấm dứt tạm ngừng

- Tư vấn và hỗ trợ khách hàng thực hiện các công việc sau khi đã hoàn thành thủ tục tạm ngừng hoạt động;

- Lưu ý khách hàng về thời hạn tạm ngừng để tiếp tục đăng ký tạm ngừng hoặc làm thủ tục khôi phục hoạt động;

- Tư vấn cho khách hàng các công việc cần thực hiện khi hết thời hạn tạm ngừng hoạt động.

 

Thông tin liên hệ:

Công ty Luật TNHH DGI – Phòng Tư vấn Doanh nghiệp
ĐT: 04 – 62700276; Fax: 04 – 39381137
Email: info@dgilawfirm.vn
Website: www.dgilawfirm.vn

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title