Dịch vụ tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật

Doanh nghiệp phải thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: Khi quy định của pháp luật, một cá nhân muốn trở thành người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cần đáp ứng một số điều kiện nhất định. Khi không còn đáp ứng được các điều kiện đó hoặc do sự thay đổi về cơ cấu nhân sự, cán bộ quản lý của doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật của DGI chúng tôi gồm:

- Tư vấn điều kiện trở thành người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với cá nhân dự kiến trở thành người đại diện theo pháp luật mới;

- Soạn thảo hồ sơ đề nghị thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

- Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục hành chính và nhận kết quả thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ghi nhận tư cách người đại diện theo pháp luật của người mới.

 

CÔNG TY LUẬT TNHH DGI
TRỤ SỞ :
45 Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (84-24) 6270 0276 
Hotline: 0977 383 112
Email: info@dgilawfirm.vn Website: www.dgilawfirm.vn 

 

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title