Dịch vụ tư vấn thay đổi trụ sở công ty

Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc, giao dịch của doanh nghiệp. Chính bởi vậy, địa chỉ trụ sở công ty luôn được thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty và khi có sự thay đổi, doanh nghiệp buộc phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Để trợ giúp khách hàng thực hiện đúng, đầy đủ quy định của pháp luật liên quan đến việc thay đổi trụ sở chính của công ty, DGI cung cấp dịch vụ tư vấn thay đổi trụ sở của doanh nghiệp trọn gói, nhanh chóng và hiệu quả.

Cụ thể:

- Tư vấn các vấn đề liên quan đến việc thay đổi trụ sở chính của Công ty như điều kiện của địa điểm đăng ký trụ sở chính doanh nghiệp; các vấn đề thuế cần thực hiện khi tiến hành thủ tục thay đổi trụ sở chính…

- Tư vấn và hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hồ sơ pháp lý để thực hiện thủ tục thay đổi trụ sở chính;

- Soạn thảo hồ sơ đề nghị thay đổi mục trụ sở chính của Công ty;

- Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, mục trụ sở chính của Công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền – Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Đại diện khách hàng nhận kết quả thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận nội dung thay đổi trụ sở chính;

- Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục đổi đấu và đăng ký lại mẫu dấu (trường hợp thay đổi trụ sở chính khác quận/huyện; tỉnh/thành phố);

- Đại diện khách hàng nhận con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu mới;

- Tư vấn cho khách hàng các vấn đề cần lưu ý sau khi thực hiện thay đổi trụ sở chính của Công ty.

 

Thông tin liên hệ:

Công ty Luật TNHH DGI – Phòng Tư vấn Doanh nghiệp
ĐT: 04 – 62700276; Fax: 04 – 39381137
Email: info@dgilawfirm.vn
Web: http://dgilawfirm.vn

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title