Giảm lãi suất cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định 872/QĐ-TTg về việc điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

giam-lai-suat-cho-vay

Theo đó, lãi suất cho vay đối với hộ nghèo, giải quyết việc làm, đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài (theo Quyết định 365/2004/QĐ-NHNN) và lãi suất cho vay đối với học sinh, sinh viên là 7,2%/năm (0,6%/tháng), quy định hiện hành là 7,8%/năm (0,65%/tháng).

Cchính sách tín dụng dành cho hộ nghèo, đối tượng chính sách là chương trình được triển khai rộng rãi, đáp ứng nhu cầu vốn của hộ nghèo, hỗ trợ HSSV… là một trong những điểm sáng trong các chính sách giảm nghèo. Nhờ chính sách này thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội từ năm 2005 – 2012, đã có gần 10 triệu lượt hộ nghèo được vay vốn, giúp cho khoảng 2,4 triệu hộ thoát nghèo.

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title