Từ 25-5: Chủ nhà phải nộp tiền BHYT, BHXH cho người giúp việc

Người sử dụng lao động phải trả thêm một khoản tiền tương đương với mức đóng BHXH, BHYT cho người giúp việc. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải thông báo cho UBND xã, phường, thị trấn biết về việc có sử dụng lao động là người giúp việc gia đình.

giup viec_GLHG.jpg.ashx

Thời gian thử việc đối với người giúp việc nhà là không quá 6 ngày. Đây là nội dung quy định tại nghị định 27/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động là người giúp việc gia đình.

Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng phải báo trước 15 ngày. Nếu không được bố trí đúng công việc, không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng kỳ hạn, chỗ ở không được vệ sinh, bị ốm đau… thì người giúp việc có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng và chỉ cần báo trước 3 ngày.

Người giúp việc không phải báo trước khi đơn phương nghỉ việc nếu bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm; điều kiện việc làm có nguy cơ gây nguy hiểm cho bản thân; do thiên tai, hỏa hoạn không thể khắc phục.

Nghị định cũng quy định cụ thể các trường hợp chủ nhà được đơn phương chấm dứt hợp đồng đối với người giúp việc nếu người giúp việc bị đau ốm, tại nạn đã điều trị 30 ngày liên tục, trộm cắp, đánh bạc…

Ngoài ra, người sử dụng lao động phải bố trí thời gian để người giúp việc được học văn hóa, học nghề khi người giúp việc yêu cầu.

Người giúp việc phải được nghỉ ngơi ít nhất 8 giờ, trong đó có 6 giờ liên tục trong một ngày; mỗi tuần được nghỉ một ngày…

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 25-5

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title