Từ 1-10: Áp dụng 33 biểu mẫu mới trong giải quyết việc dân sự

(PLO)- Đây là nội dung đáng chú ý quy định tại Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐND của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao ban hành một số biểu mẫu trong giải quyết việc dân sự, áp dụng từ ngày 1-10.

Mới: Sửa đổi một số quy định trong lĩnh vực xây dựng

TP.HCM: Sở Tư pháp công bố đường dây nóng

Mới: Vẫn xử lý tố cáo nặc danh nếu có đủ chứng cứ

Mới: Thẩm phán không được bình luận gây ảnh hưởng phiên tòa

Theo đó, đáng chú ý là các biểu mẫu như:

- Đơn rút yêu cầu giải quyết việc dân sự; Giấy xác nhận đã nhận đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự;

- Thông báo trả lại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự;

- Quyết định giải quyết việc khiếu nại, kiến nghị việc trả lại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự (dành cho thẩm phán và dành cho chánh án);

- Giấy triệu tập người làm chứng;

- Quyết định trưng cầu giám định;

- Quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự;

- Quyết định sơ thẩm giải quyết việc dân sự;

- Quyết định phúc thẩm giải quyết việc dân sự;

- Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự…

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title