Nhãn hiệu, Tên thương mại và Chỉ dẫn địa lý

Luật sư và các chuyên gia tư vấn của chúng tôi với nhiều kinh nghiệm và hiểu biết pháp lý về các khía cạnh liên quan đến đăng ký nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lí, bao gồm:

Tư vấn và đại diện cho khách hàng liên quan đến việc xác lập quyền đối với nhãn hiệu sau đây:

• Đánh giá khả năng đăng ký nhãn hiệu

• Tư vấn việc lựa chọn và sử dụng nhãn hiệu

• Tra cứu và cung cấp thông tin về việc đăng ký và sử dụng nhãn hiệu

• Nộp đơn và tiến hành các thủ tục pháp lý đăng ký nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý

• Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu

• Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến đơn xin đăng ký nhãn hiệu.

• Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu trên cơ sở chuyển nhượng quyền sở hữu, sáp nhập công ty; ghi nhận đổi tên, địa chỉ của chủ Văn bằng bảo hộ.

Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong việc duy trì hiệu lực đăng ký nhãn hiệu bao gồm:

• Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý gia hạn Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

• Tư vấn về việc sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký.

Tư vấn và đại diện khách hàng để đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid; đăng ký nhãn hiệu ở các nước ASEAN, Nhật Bản, Trung Quốc, Cộng đồng Châu Âu và Hoa Kỳ.

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title