Quyền tác giả

Chúng tôi tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc xác định khả năng bảo hộ, tư vấn về việc đăng ký và các thủ tục khác trong việc bảo hộ quyền tác giả. Các dịch vụ của chúng tôi trong lĩnh vực này bao gồm:

Tư vấn pháp lý cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến bảo hộ quyền tác giả và các quyền liên quan sau đây:

- Tra cứu thông tin liên quan đến đăng ký quyền tác giả

- Tư vấn và đại diện cho khách hàng tiến hành các thủ tục đăng ký quyền tác giả

- Tư vấn pháp lý, đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán và soạn thảo hợp đồng sử dụng tác phẩm, hợp đồng chuyển nhượng tác phẩm và các loại hợp đồng khác liên quan đến bản quyền tác giả

- Khiếu nại các quyết định liên quan đến cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả

Tư vấn và đại diện cho khách hàng liên quan đến thực thi quyền tác giả bao gồm:

- Tư vấn và phối hợp với các cơ quan thẩm quyền Nhà nước giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm quyền tác giả

- Tham gia tố tụng tại toà án với tư cách luật sư bảo vệ lợi ích cho các khách hàng

Tư vấn pháp lý liên quan đến luật công nghệ thông tin: bảo hộ bản quyền tác giả đối với phần mềm máy tính, các tác phẩm phổ biến qua mạng internet.

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title