Tranh tụng tòa án các cấp

Luật sư và các chuyên gia tư vấn của chúng tôi với nhiều kinh nghiệm và hiểu biết pháp lý về tranh tụng tòa án các cấp bao gồm. Chúng tôi cung cấp  các dịch vụ tranh tụng tòa án bao gồm:

- Tham gia điều tra, thu thập, kiểm tra và đánh giá chứng cứ, tài liệu; tư vấn và hỗ trợ khách hàng soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ xuất trình trước tòa án.

- Tham gia tố tụng hình sự trong các giai đoạn khởi tố, điều tra, tuy tố, xét xử theo yêu cầu của Cơ quan tiến hành tố tụng.

- Tư vấn về thủ tục và quy trình liên quan đến thi hành án; nhận đại diện trong thủ tục thi hành án dân sự.

- Đại diện theo ủy quyền và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đương sự trong các vụ án.

- Tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự trong các vụ án.

- Tham gia tố tụng với tư cách là luật sư bào chữa cho người bị tạm giữ trong trường hợp bắt người khẩn cấp, bắt người phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã từ khi có quyết định tạm giữ.

- Tham gia tố tụng với tư cách Luật sư bào chữa cho bị cáo từ khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử.

- Tham gia tố tụng với tư cách là Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự và người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự.

- Tham gia tố tụng với tư cách là Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến vụ án hình sự.

- Đại diện ngoài tố tụng

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title