Tư vấn chuyển nhượng cổ phần, góp vốn

Trong quá trình hoạt động, việc chuyển nhượng vốn góp/cổ phần giữa các thành viên/cổ đông Công ty luôn luôn diễn ra. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng thực hiện việc ghi nhận hoạt động chuyển nhượng vốn/cổ phần đúng và đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Chính bởi vậy, các chuyên viên tư vấn doanh nghiệp của DGI sẽ hỗ trợ và tư vấn cho Khách hàng phương án thực hiện cũng như  cách thức tiến hành phù hợp với nhu cầu của các thành viên/cổ đông công ty, đồng thời đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ của hoạt động chuyển nhượng vốn/cổ phần, thay đổi thành viên/cổ đông của Công ty.

Dịch vụ tư vấn thay đổi thành viên/cổ đông của DGI gồm:

- Tư vấn và xây dựng phương án tiến hành chuyển nhượng vốn/cổ phần, thay đổi thành viên/cổ đông công ty cho Khách hàng;

- Soạn thảo hồ sơ, tài liệu phục vụ cho hoạt động chuyển nhượng vốn/cổ phần, thay đổi thành viên/cổ đông công ty cho Khách hàng;

- Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục hành chính ghi nhận việc thay đổi thành viên/cổ đông;

- Đại diện khách hàng nhận kết quả của thủ tục hành chính;

- Cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan đến quá trình chuyển nhượng vốn/cổ phần, thay đổi thành viên/cổ đông công ty cho Khách hàng để lưu giữ và thực hiện;

- Tư vấn các vấn đề liên quan sau khi hoàn thành việc chuyển nhượng vốn/cổ phần, thay đổi thành viên/cổ đông công ty cho Khách hàng.

 

Thông tin liên hệ:

Công ty Luật TNHH DGI – Phòng Tư vấn Doanh nghiệp
ĐT: 04 – 62700276; Fax: 04 – 39381137
Email: info@dgilawfirm.vn
Website: www.dgilawfirm.vn

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title