Tư vấn giải thể – phá sản

Luật sư của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu về tư vấn giải thể – phá sản công ty. Chúng tôi sẵn sàng tư vấn cho khách hàng tất cả các vấn đề pháp lý liên quan  giải thể – phá sản. Quý khách hàng có yêu cầu thực hiện các thủ tục giải thể doanh nghiệp, có thể sử dụng các dịch vụ pháp lý dưới đây của chúng tôi:

Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp theo đúng quy định.

Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục quyết toán thuế, đóng mã số thuế, hủy hóa đơn, giấy nộp tiền chưa sử dụng…

Hướng dẫn đăng báo giải thể công ty.

Soạn thảo hồ sơ giải thể công ty: Biên bản, quyết định giải thể, biên bản thanh lý tài sản…

Nộp hồ sơ giải thể công ty tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thực hiện thủ tục hủy dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

Thực hiện thủ tục trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp bị giải thể.

Nhận thông báo giải thể của Phòng đăng ký kinh doanh về việc xóa tên doanh nghiệp trên cơ sở dữ liệu đăng ký kinh doanh.

DGI cung cấp hệ thống các dịch vụ tư vấn thủ tục phá sản doanh nghiệp để đáp ứng các yêu cầu của quý khách hàng khi có yêu cầu thực hiện thủ tục phá sản công ty, đó là:

Tư vấn điều kiện, thủ tục phá sản doanh nghiệp

Tư vấn/soạn thảo đơn yêu cầu phá sản doanh nghiệp cho chủ doanh nghiệp, chủ nợ, người lao động, các cổ đông, thành viên hợp danh…

Tư vấn, thực hiện các công việc theo ủy quyền các thủ tục phá sản theo quy định của pháp luật

 

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title