Tư vấn pháp luật về Hôn nhân gia đình

Các dịch vụ tư vấn về pháp luật Hôn nhân và Gia đình được thực hiện bởi đội ngũ luật sư và chuyên gia tư vấn có chuyên môn cao, luôn am hiểu và nắm vững các quy định của pháp luật về Hôn nhân và Gia đình. DGI có thế mạnh cung cấp các dịch vụ sau:

Tư vấn điều kiện, thủ tục ly hôn

Tư vấn về việc phân chia tài sản khi ly hôn

Tư vấn về quyền nuôi con khi ly hôn

Tư vấn hôn nhân có yếu tố nước ngoài

Tư vấn ly hôn có yếu tố nước ngoài

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title