Tư vấn thành lập Chi nhánh

Thành lập chi nhánh nhằm phát triển nhu cầu phát triển mạng lưới, mở rộng thị trường của doanh nghiệp không ngừng gia tăng. Để tạo điều kiện cho quá trình điều hành, quản lý, pháp luật cho phép doanh nghiệp thành lập các đơn vị phụ thuộc có đặc thù pháp lý riêng biệt.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp (gồm cả chức năng đại diện theo uỷ quyền).

DGI cam kết cung cấp cho Quý Khách hàng dịch vụ tư vấn thành lập chi nhánh trong thời gian nhanh nhất với mức phí rẻ nhất nhằm khẳng định giá trị và thương hiệu của Công ty.

Dịch vụ tư vấn thành lập Chi nhánh của DGI bao gồm:

1. Tư vấn trước thành lập Chi nhánh:

DGI tư vấn và hỗ trợ miễn phí cho khách hàng các vấn đề trước khi thực hiện các thủ tục thành lập Chi nhánh của Công ty sau:

- Phân tích tư cách pháp lý và ưu, nhược điểm của mô hình hoạt động chi nhánh theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Tư vấn về nội dung, phạm vi hoạt động của Chi nhánh;
- Tư vấn và hỗ trợ lựa chọn địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh;
- Tư vấn về cơ cấu tổ chức, điều hành, quản lý;
- Tư vấn ban đầu về các vấn đề khác mà khách hàng quan tâm như chính sách thuế, hạch toán kế toán, …

2. Tư vấn và đại diện thực hiện thủ tục thành lập Chi nhánh

Trên cơ sở thống nhất toàn bộ các nội dung, thông tin liên quan đến việc thành lập Chi nhánh, DGI sẽ thực hiện toàn bộ các thủ tục theo quy định của pháp luật để thành lập Chi nhánh,

Cụ thể:

- Kiểm tra và tư vấn cho khách hàng hoàn thiện các điều kiện để tiến hành thủ tục thành lập chi nhánh như các giấy tờ tuỳ thân (CMDN/Hộ chiếu), giấy phép hoạt động (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đăng ký đầu tư…), giấy tờ chứng minh đáp ứng điều kiện kinh doanh đối với lĩnh vực kinh doanh có điều kiện;
- Soạn thảo hồ sơ thành lập Chi nhánh;
- Đại diện khách hàng tiến hành nộp hồ sơ và theo dõi quá trình thụ lý hồ sơ của cán bộ Sở Kế hoạch – Đầu tư;
- Đại diện khách hàng nhận kết quả thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Chi nhánh
- Đại diện khách hàng tiến hành thủ tục khắc dấu và đăng ký mẫu dấu của doanh nghiệp;
- Đại diện khách hàng nhận kết quả thủ tục khắc dấu và đăng ký mẫu dấu: con dấu pháp nhân và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu do cơ quan công an cấp.
- Tư vấn các vấn đề liên quan đến hoạt động của chi nhánh sau khi được thành lập.

Thông tin liên hệ:

Công ty Luật TNHH DGI – Phòng Tư vấn Doanh nghiệp
ĐT: 04 – 62700276; Fax: 04 – 39381137
Email: info@dgilawfirm.vn
Web: http://dgilawfirm.vn

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title