Tư vấn thay đổi tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp luôn gắn liền và song hành cùng quá trình hoạt động của mỗi doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong giai đoạn thành lập công ty, do hạn chế về mặt ý tưởng, thời gian, việc lựa chọn tên phù hợp với lĩnh vực hoạt động và định hướng phát triển của doanh nghiệp đôi khi chưa được thực hiện tốt. Chính bởi vậy, khi đã đi vào hoạt động, các ý tưởng kinh doanh đã hình thành và cùng với kế hoạch phát triển thương hiệu, chủ doanh nghiệp có thể đưa ra những quyết định về điều chỉnh tên công ty.

Là đơn vị tư vấn pháp lý doanh nghiệp chuyên nghiệp, DGI cung cấp dịch vụ tư vấn đổi tên doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu của chủ doanh nghiệp cũng như phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Dịch vụ tư vấn thay đổi tên doanh nghiệp của DGI bao gồm:

- Tư vấn về việc lựa chọn tên doanh nghiệp phù hợp với lĩnh vực hoạt động và kế hoạch phát triển của chủ doanh nghiệp;

- Tra cứu tên doanh nghiệp nhằm loai bỏ rủi ro tên điều chỉnh bị từ chối do bị trùng hay gây nhầm lẫn;

- Thực hiện soạn thảo hồ sơ đề nghị thay đổi tên doanh nghiệp;

- Đại diện cho khách hàng thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mục tên công ty); và nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã ghi nhận việc đổi tên;

- Thực hiện thủ tục đổi dấu và đăng ký mẫu dấu mới do đổi tên công ty;

- Đại diện khách hàng nhận con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu do cơ quan công an cấp;

- Tư vấn các vấn đề sau khi thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh do thay đổi tên doanh nghiệp như: thông báo về việc đổi tên; đăng báo/cập nhật thông tin trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia;…

- Tư vấn và hỗ trợ khách hàng các vấn đề về thương hiệu, xây dựng nhãn hiệu và các vấn đề khác liên quan đến tên doanh nghiệp.

 

Thông tin liên hệ:

Công ty Luật TNHH DGI – Phòng Tư vấn Doanh nghiệp
ĐT: 04 – 62700276; Fax: 04 – 39381137
Email: info@dgilawfirm.vn
Web: http://dgilawfirm.vn

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title