Tư vấn thuế và các dịch vụ về thuế

Chúng tôi có đội ngũ luật sư và chuyên gia tư vấn về kế toán, thuế có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong việc thực hiện các chính sách và quy định về thuế của nhà nước đối với doanh nghiệp. Chúng tôi có khả năng cung cấp cho khách hàng các dịch vụ pháp lý liên quan đến kế toán và thuế sau đây:

Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến chính sách thuế, các khoản thuế phải nộp, mức thuế và thời điểm nộp thuế; các khoản thuế ưu đãi, hoàn thuế và khấu trừ thuế đối với: Thuế xuất nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt….

Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến hệ thống kế toán của doanh nghiệp, lập báo cáo thuế và kê khai thuế, và thay mặt khách hàng nộp báo cáo thuế, kê khai thuế với cơ quan thuế và làm việc với các cơ quan thuế khi cần.

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title