Công khai doanh nghiệp có rủi ro về thuế

Tổng cục Thuế yêu cầu Cục thuế các tỉnh, thành phố sẽ thực hiện công khai thông tin tổ chức, cá nhân kinh doanh có dấu hiệu rủi ro về thuế ngay trong tháng 3 này.

Yêu cầu này được đưa ra nhằm đảm bảo quyền lợi cho người nộp thuế, đồng thời hạn chế một bộ phận người nộp thuế lợi dụng chiếm đoạt tiền hoàn thuế gây thất thu Ngân sách Nhà nước.

cong-khai-doanh-nghiep-thue

Theo Tổng cục, cơ quan Thuế sẽ công khai thông tin vi phạm của người nộp trong các trường hợp: trốn thuế, chiếm đoạt tiền thuế, mua bán hoá đơn bất hợp pháp, làm mất hoá đơn, vi phạm rồi bỏ trốn, tiếp tay cho hành vi trốn thuế, không nộp đúng thời hạn sau khi cơ quan quản lý đã áp dụng các biện pháp xử phạt, cưỡng chế thu nợ thuế…

Cơ quan Thuế sẽ công khai thông tin tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong các trường hợp 2 bên mua – bán có quan hệ vợ chồng, anh em, quan hệ liên kết có dấu hiệu bất thường, doanh nghiệp có kê khai thuế theo quy định nhưng không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký và không xác định được tung tích…

Đối với các đối tượng thuộc diện công khai thông tin nêu trên, cơ quan Thuế sẽ công bố đầy đủ tên người nộp thuế, mã số thuế, địa chỉ đăng ký kinh doanh, họ và tên người đại diện theo pháp luật…

Các thông tin về doanh nghiệp có rủi ro về thuế sẽ được đăng tải trên trang điện tử của Tổng cục. Theo đó, chậm nhất 24 giờ, các cục Thuế phải cập nhật vào hệ thống công khai thông tin tổ chức, cá nhân kinh doanh có rủi ro. Với các doanh nghiệp không còn vi phạm, cơ quan Thuế sẽ đưa ra ngoài danh sách không còn thuộc diện rủi ro.

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title