TƯ VẤN GIẢI THỂ – PHÁ SẢN

Tư vấn tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn tạm ngừng hoạt động

Tạm ngừng hoạt động là trạng thái doanh nghiệp ngưng toàn bộ các hoạt động, các giao dịch nhưng không xoá tên trên hệ thống doanh nghiệp quốc gia. Lựa chọn tạm ngừng hoạt động thường là khi doanh nghiệp ...

Xem Tiếp »
Tư vấn phá sản

Dịch vụ tư vấn phá sản

Doanh nghiệp phá sản khi doanh nghiệp không có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn và khi chủ nợ có yêu cầu thì doanh nghiệp đó được coi là lâm vào tình trạng phá sản. Công ty ...

Xem Tiếp »
Tư vấn giải thể doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp được hiểu là việc chấm dứt hoàn toàn sự tồn tại của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Chủ doanh nghiệp thường lựa chọn con đường giải thể khi doanh nghiệp đứng trước nhiều ...

Xem Tiếp »

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title