Đồng loạt giảm lãi suất cho vay và huy động vốn

NHNN vừa ban hành một loạt các quyết định điều chỉnh lãi suất, theo đó sẽ giảm lãi suất huy động và cho vay tiền đồng xuống thêm 1%.

Theo quyết định 496/QĐ-NHNN, kể từ ngày 18.3, lãi suất tái cấp vốn từ 7%/năm giảm xuống 6,5%/năm, lãi suất tái chiết khấu từ 5%/năm xuống 4,5%/năm, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng từ 8%/năm xuống 7,5%/năm.

Đối với lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng giảm từ 1,2%/năm xuống 1%/năm; lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ 7%/năm xuống 6%/năm; lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng tại quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô giảm từ 7,5%/năm xuống 6,5%/năm và lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên do TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ấn định trên cơ sở cung – cầu vốn thị trường. Quyết định 498 quy định.

Đối với lãi suất cho vay, theo quyết định 499, NHNN cũng quyết định điều chỉnh lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với các nhu cầu vốn phục vụ nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, DN nhỏ và vừa, DN ứng dụng công nghệ cao giảm từ 9%/năm xuống 8%/năm; giảm lãi suất cho vay ngắn hạn của quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô đối với các nhu cầu vốn này từ 10%/năm xuống 9%/năm.

Và tại quyết định 497, với dòng vốn USD, ấn định lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi của tổ chức là người cư trú, tổ chức là người không cư trú (trừ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) là 0,25%/năm và lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi của cá nhân là người cư trú, cá nhân là người không cư trú giảm từ 1,25%/năm xuống 1%/năm.

Việc NHNN quyết định giảm các mức lãi suất đợt này cũng được coi là cơ sở để các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay.

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title