Phạt nặng doanh nghiệp không kiểm toán báo cáo tài chính

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 1339/BTC-CĐKT hướng dẫn về việc các doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm.

Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu, các báo cáo tài chính của doanh nghiệp không có báo cáo kiểm toán đính kèm sẽ không được chấp nhận đặc biệt là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Những tổ chức, doanh nghiệp thuộc diện bắt buộc phải kiểm toán, bao gồm: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam;

Tổ chức tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài; Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán;

Các doanh nghiệp, tổ chức khác bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của pháp luật có liên quan và các doanh nghiệp, tổ chức phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán.

Đồng thời, áp dụng mức phạt tại Nghị định số 105/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập quy định xử phạt hành vi vi phạm quy định về báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và công khai báo cáo tài chính.

Theo đó, sẽ phạt tiền từ 20 – 30 triệu đồng đối với hành vi nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng không đính kèm báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật quy định phải kiểm toán.
Chỉ được sử dụng 01 tài khoản vốn đầu tư gián tiếp

Thông tư 05/2014/TT-NHNN quy định: Khi đầu tư gián tiếp tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài phải mở một tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tại một ngân hàng được phép; thủ tục mở – đóng tài khoản do ngân hàng này yêu cầu.

Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài muốn mở thêm một tài khoản tại ngân hàng khác, bắt buộc nhà đầu tư phải đóng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp đã mở trước đó và chuyển toàn bộ số dư hiện có sang tài khoản mới.

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title